سی‌وب در باره بایگانی فهرست › اشتراک ›

صفحه‌کلیدِ ترانویسی – tPersa‏

یکشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۱‏‏، ساعت ِ

تازه‌ترین نسخه‌یِ چیدمانِ صفحه‌کلید برایِ ترانویسی، با کم‌ترین تفاوتِ ممکن با صفحه‌کلیدِ انگلیسی و نیز دارایِ نشانه‌ها ای اضافی همچون Ʌ،‏ µ،‏ بالانویس‌هایِ ۱، ۲، ۳ (¹ ² ³)، گلوله (•)، درجه (°).

Tâzetarin nosxe ye cidmân e safhekelid barâ ye tarânevisi, bâ kamtarin tafâvot e momken bâ safhekelid e engelisi va niz dârâ ye neŝânehâ i ezâfi hamcon Ʌ, µ, bâlânevishâ ye 1, 2, 3 (¹ ² ³), golule (•), daraje (°).

بارگیری برایِ اوبونتو :: Bârgiri barâ ye Ubuntu
بارگیری برایِ ویندوز :: Bârgiri barâ ye Vindowz


دستورِ ترانویسی - ویراستِ ۴م

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۱‏‏، ساعت ِ

بارگیریِ پی‌دی‌اف (۲۵ صفحه، ۳۲۶٫۷ کیبی‌بایت)

لینکِ اضافی برایِ بارگیریِ تازه‌ترین نسخه‌هایِ صفحه‌کلیدهایِ پیشنهادشده در شیوه‌نامه:

tPersian-4.3_Ubuntu (‏KiB ‏۴٫۱)

pEnglish-2.2_Ubutnu (‏KiB ‏۲۲٫۰)

tPersian-4.3_Windows (‏KiB ‏۳۵۷٫۳)

pEnglish-2.2_Windows (‏KiB ‏۳۲۹٫۰)

۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۱، ۱۹:۰۷ بارگیریِ پی‌دی‌افِ ویراستِ سوم (۲۵ صفحه، ۳۲۵٫۵ کیبی‌بایت)

۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۱، ۰۳:۳۰

پی‌دی‌افِ ویراستِ دومِ نسخه‌یِ بازنگری‌شده‌یِ شیوه‌نامه‌یِ ترانویسی؛ البتّه دو-سه دست هم صدایِ چنداني ندارند!

لینکِ بارگیری | لینکِ کمکی (۳۱۵٫۴ کیبی‌بایت)

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

پی‌دی‌افِ نسخه‌یِ بازنگری‌شده‌یِ دستورِ خطّ‌ِ لاتینی برایِ نگارشِ فارسی؛ البتّه «یک دست صدا ندارد»!

لینکِ بارگیری | لینکِ کمکی


صفحه‌کلیدِ استانداردِ فارسی

چهارشنبه ۳ اسفند۱۳۹۰‏‏، ساعت ِ
اگر در تایپِ فارسی در محیط‌هایِ رایانه‌یی:

• به فاصله‌ی صفر/مجازی (یا، به اشتباه، نیم‌فاصله) نیاز دارید؛

• نگرانِ عددهایِ انگلیسیِ نوشته‌یِ خود هستید؛

• عددهایِ اولِ سطر، در سمتِ چپِ سطر قرار می‌گیرد؛ برایِ مثال:

زندانی آزاد شدند 5

• نقطه، کمان، یا دیگر نشانه‌هایِ نگارشیِ پایانِ پاراگراف به اوّلِ سطر منتقل می‌شوند؛ برایِ مثال:

!باور نمی کنم

• گه‌گاه باید به دنبالِ نشانه‌یي رویِ صفحه‌کلید بگردید؛

• به نقطه‌هایِ زیرِ «ي» و «همزه‌یِ رویِ «ك» حسّاسیّت دارید؛

چاره‌یِ شما در کاربردِ چیدمانِ استانداردِ صفحه‌کلیدِ فارسی'ست.

استانداردِ ۹۱۴۷

مؤسّسه‌یِ استاندارد و تحقیقاتِ صنعتیِ ایران، چیدماني برایِ نویسه‌هایِ رویِ صفحه‌کلیدِ فارسی ارائه کرده، که آخرین نسخه‌یِ آن ISIRI 9147 است. حروف و نشانه‌هایِ این چیدمان در سه سطحِ عادی، با کلیدِ تبدیل (Shift)، و با کلیدِ دگرسازِ راست (Alt‏ِ راست در صفحه‌کلیدهایِ امریکایی، یا AltGr در صفحه‌کلیدهایِ اروپایی) قرار دارند.

در این چیدمان، افزون بر حرف‌ها و عددهایِ فارسی، نشانه‌هایِ اضافیِ زیادي وجود دارد، که ممکن است در وضعیّتِ خاصّي کاربرد داشته باشند؛ همچون سه‌نقطه، نشانه‌هایِ ریاضی (ضرب، تقسیم، منها)، نشانه‌یِ ﷼، نویسه‌هایِ لازم برایِ واردکردنِ متن‌هایِ عربی (الفِ وصل، همزه‌یِ بالا، مد، الفِ کوتاه)، نویسه‌هایِ کنترلیِ الگوریتمِ دوجهته (نشانه‌یِ راست‌به‌چپ، نشانه‌یِ چپ‌به‌راست)، نشانه‌هایِ استانداردِ ASCI (@، #، &، "، ~، ;) و نشانه‌هایِ متفرّقه (نشانه‌یِ درجه، نشانه‌یِ یورو، فاصله‌یِ نشکن).

متأسّفانه، به رغمِ تلاشِ گروهي از دوستانِ علاقه‌مند، که نسبت به فارسی و فارسی‌نویسی دغدغه دارند، ویندوز همچنان از صفحه‌کلیدِ استاندارد پشتیبانی نمی‌کند و کاربران ناچار اند آن را دستی نصب کنند. اگر از کاربرانِ ویندوز هستید و به چیدمانِ استانداردِ صفحه‌کلید نیاز دارید، آن را از [۲] دریافت کنید. در برابر، توزیع‌های مختلفِ لینوکس، همچون اوبونتو، فدورا، رِدهَت، به خوبی از چیدمانِ استانداردِ صفحه‌کلیدِ فارسی پشتیبانی می‌کنند.

محدودیّت

کاربردِ چیدمانِ استانداردِ صفحه‌کلیدِ فارسی دو محدودیّت به همراه دارد:

نخستین محدودیّت که به خودِ چیدمان مربوط می‌شود، این است که برایِ تغییرِ زبانِ صفحه‌کلید باید از دگرسازِ چپ استفاده کنید؛ چون، همان‌طور که اشاره شد، دگرسازِ راست برایِ درجِ نویسه‌هایِ خاصّي به کار می‌رود.

محدودیّتِ دیگر در رابطه با قلم‌هایِ فارسی'ست؛ با صفحه‌کلیدِ استاندارد بهتر است از قلم‌هایِ استاندارد۱ استفاده کنید، که همه‌یِ نشانه‌هایِ رویِ صفحه‌کلید را داشته باشند و شما را در نرم‌افزارهایي مانندِ Word به زحمت نیندازند.۲

یک ایرادِ اساسی

به نظرِ نویسنده، صفحه‌کلیدِ استاندارد، یک نقطه‌ضعفِ بزرگ دارد، که باید برای اش چاره‌یي اندیشیده شود: نشانه‌یِ ویرگولِ فارسی، هم دور از دیگر نشانه‌هایِ نگارشی همچون نقطه و نقطه‌ویرگول است، هم در جایِ نامناسبي قرار داده شده، که درجِ آن را، با توجّه به کاربردِ زیاد اش، دشوار می‌کند.


پانوشت‌ها:

۱، شرکتِ «فارسی‌وبِ شریف» بهترین مجموعه از قلم‌هایِ استانداردِ فارسی را بهسازی و ارائه می‌کند، که نسخه‌یِ 0٫۴ آن را می‌توانید از وبگاهِ این شرکت، رایگان، دریافت کنید. همچنین، مجموعه‌یي از قلم‌هایِ استاندارد (شاملِ قلم‌هایِ فارسی‌وب) را می‌توانید از [۴] دریافت کنید.

۲. برایِ مثال، می‌دانیم که درصدِ انگلیسی (%) با درصدِ فارسی (٪) متفاوت است؛ هم در ظاهر و هم در یونی‌کد. حال، اگر با قلمي همچون ‌B Nazanin بنویسید «۵٪» و آن را در یک صفحه‌یِ وب کپی کنید، به جایِ آن، «5%» می‌بینید. زیرا صفحه‌کلیدِ فارسیِ ویندوز درصدِ فارسی ندارد و قلم‌هایِ نااستانداردِ رایجِ کنونی هم (همچون قلم‌هایِ برنارایانه، که نام‌های اشان با B آغاز می‌شود)، با دریافتِ یونی‌کدِ درصدِ انگلیسی، درصدِ فارسی را درج می‌کنند.

شاید بتوان از این مسأله، به بهانه‌یِ دورزدنِ صفحه‌کلیدِ نااستانداردِ ویندوز چشم پوشید (هرچند باز هم کاري غیرِعلمی تلقّی می‌شود)؛ امّا از این نمی‌توان گذشت، که این قلم‌ها خودِ درصدِ فارسی را ندارند!


مرجع‌ها:

۱. فناوریِ اطلاعات - چیدمانِ حروف و علائمِ فارسی بر صفحه‌کلیدِ رایانه، مؤسّسه‌یِ استاندارد و تحقیقاتِ صنعتیِ ایران (پی‌دی‌اف

۲. نسخه‌یِ دومِ صفحه‌کلیدِ استانداردِ فارسیِ ویندوز، وبگاهِ «زبانِ فارسی»؛

لینکِ مستقیم برایِ دریافتِ صفحه‌کلیدِ استانداردِ فارسی برایِ ویندوز، ساخته‌یِ آقایِ بهنامِ اسفهبد؛

۳. صفحه‌کلیدِ فارسی (پارسی-عربی)

۴. صفحه‌کلیدهایِ فارسی

۵. وبگاهِ فارسی‌وبِ شریف

صفحه‌کلید 

صفحه‌کلیدهایِ فارسی

جمعه ۱۳ خرداد۱۳۹۰‏‏، ساعت ِ

افتخار دارم نسخه‌هایِ تازه‌یِ صفحه‌کلیدهای ام را، برایِ ویندوز و اوبونتو ارائه کنم:

• صفحه‌کلیدِ استانداردِ فارسی،  با نامِ FA-Iran، طبقِ استانداردِ ۹۱۴۷ ِ ایران (ISIRI-9147).

• صفحه‌کلیدِ اختصاصیِ من، با نامِ iPersian که در واقع  صفحه‌کلیدِ استانداردِ بهبودیافته‌یِ فارسی'ست.

• صفحه‌کلیدِ ترانویسیِ فارسی، با نامِ pEnglish که همان صفحه‌کلیدِ انگلیسیِ امریکایی'ست همراه با نویسه‌هایي اضافی برایِ نگارشِ اسپرانتو و ترانویسیِ فارسی.


همچنین، می‌توانید مجموعه‌یي از قلم (فونت)هایِ استانداردِ فارسی را بارگیری کنید تا در Word هم مشکلي نداشته باشید. (قلم‌هایِ نااستانداردِ کنونی بسیاري از نویسه‌هایِ استانداردِ فارسی را ندارند.)


پی‌نوشت:

افزون بر این‌ها، tPersian هم صفحه‌کلیدي ویژه برایِ ترانویسیِ فارسی با حروفِ لاتینی'ست. تفاوتِ این چیدمان با pEnglish این است که در این صفحه‌کلید نویسه‌هایِ فارسی رویِ کلیدهایِ اصلی قرار گرفته و نشانه‌هایِ نگارشی و نشانه‌هایِ ویژه‌یِ انگلیسی (مانندِ &) جابه‌جا شده اند.
   

Eftexâr dâram nosxehâ ye tâze ye safhekelidhâ y-am râ, barâ ye Vindowz o Ubuntu, erâe konam:

• Safhekelid e estândârd e Fârsi, bâ nâm e 'FA-Iran', tebq e estândârd e 9147 e Irân (ISIRI-9147).

• Safhekelid e extesâsi ye man, bâ nâm e 'iPersian', ke dar vâqeɛ safhekelid e estândârd e behbudyâfte ye Fârsi'st.

• Safhekelid e tarânevisi ye Fârsi, bâ nâm e 'pEnglish', ke hamân safhekelid e Engelisi ye Emrikâi'st, hamrâh bâ nevisehâ ye ezâfi barâ ye negâreŝ e Esperânto vo tarânevisi ye Fârsi.


Hamconin, mi tavânid majmue i az qalam (font)-hâ ye estândârd e Fârsi râ bârgiri konid, tâ dar 'Word' ham moŝkel i na dâŝte bâŝid. (Qalamhâ ye nâestândârd e konuni besiyâr i az nevisehâ ye estândârd e Fârsi râ na dârand.)


Peyneveŝt:

Afzun bar inhâ, 'tPersian' ham safhekelid i viĵe barâ ye tarânevisi ye Fârsi bâ horuf e Lâtini'st. Tafâvot e in cidmân bâ 'pEnglish' in ast, ke dar in safhekelid, nevisehâ ye Fârsi ru ye kelidhâ ye asli qarâr gerefte vo neŝânehâ ye negâreŝi yo neŝânehâ ye viĵe ye Engelisi (mânand e &) jâbejâ ŝode and.

صفحه‌کلید 

صفحه‌کلیدِ فارسی (پارسی-عربی)‏

دوشنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۰‏‏، ساعت ِ
     مئسّسه‌یِ استاندارد و تحقیقاتِ صنعتیِ ایران استانداردي برایِ صفحه‌کلیدِ فارسی ارائه کرده، با عنوانِ چیدمانِ حروف و علائمِ فارسی بر صفحه‌کلیدِ رایانه (ISIRI 9147). این صفحه‌کلید دارایِ همه‌یِ نویسه‌هایِ موردِ نیاز در تایپِ فارسی و نیز نشانه‌ها، حرف‌ها و اِعراب‌هایِ عربی'ست که در نگارشِ متن‌هایِ دوزبانه (پارسی و عربی) بسیار کارآ'ست. من این صفحه‌کلید را با نرم‌افزارِ Microsoft Keyboard Layout Creator ساخته ام که می‌توانید از این‌جا دانلود-اش کنید.۱

     امّا این چیدمان، از نظرِ من، خالی از اشکال نی'ست.

»» Edâme ye neveŝte ... ادامه یِ نوشته ««

صفحه‌کلید